Saídas A Guarda – Vigo

A GUARDA VIGOportadas reducidas lugove-06

Ruta de autobús setembro – xuño 2023/24

 

avisoNas liñas de Camposancos, as paradas de San Cayetano e Palomar quedan anuladas por obras na estrada

 

 De luns a venres (setembro-xuño 2023/24)

 

 Saídas A Guarda-Vigo Días Laborais

 

 A Guarda  Rutas  Vigo E.I (Intermodal)   H.Cunqueiro
 º05:30 O Rosal-Taborda-Tui-Pl- España-Pl. América  07:20
 06:45  Baiona-H.Cunqueiro  08:15
 07:00  Tui-Avda.Madrid  08:30
 07:00  O Rosal-Baiona  09:00
 07:10  Taborda-Tui-Avda. Madrid  08:55
 07:15**  Baiona-1º Marzo-CUVI-H. Cunqueiro  09:15
 07:30  Eiras-Tui-Avda. Gregorio Espino-H. Cunqueiro  09:20
 07:45*  Baiona-H. Cunqueiro  09:15
 08:20  Camposancos-Tui  10:00
 09:00  Tui-Avda. Gregorio Espino-H. Cunqueiro  10:45
 10:00  Tui-Avda. Madrid  11:40
 11:00  Tui-Avda. Madrid  12:30
 11:30  Baiona-H. Cunqueiro  13:00
 12:00  Tui-Avd. Gregorio Espino-H. Cunqueiro  13:45
 13:00  Taborda-Tui-Avda. Madrid  14:30
 13:15**  Baiona-CUVI-H. Cunqueiro  15:45
 º14:00  Eiras-Tui-Avda. Madrid  15:40
 14:20  Camposancos-Baiona  16:00
 15:00  Tui-Avda. Madrid  16:30
 16:00  Tui-Avda. Gregorio Espino-H. Cunqueiro  17:45
 17:00  Tui-Avda. Gregorio Espino-H. Cunqueiro  18:45
 17:30  Baiona  19:00
 º18:00  Tui-Avda. Madrid  19:30
 º19:00  Tui-Avda. Madrid  20:30

 º No suben Hospital Meixoeiro
* Servicio realizado en temporada No lectiva universitaria
** Servicio realizado en temporada lectiva

 Saídas A Guarda-Vigo Sábados

 A Guarda  Recorrido    Vigo E.I 
08:50  Camposancos-Tui-Avda. Madrid 10:35
11:00 Tui-Avda. Madrid 12:30
14:30  Baiona 16:00
15:00  Tui-Avda. Madrid 16:30
18:00  Tui-Avda. Madrid 19:30

 

 Saídas A Guarda-Vigo Domingos e Festivos

 A Guarda  Recorrido    Vigo E.I 
10:30  Tui-Avda. Madrid 12:00
13:50 Camposancos-Tui-Avda. Madrid 15:35
14:30  Baiona 16:00
19:00  Tui-Avda. Madrid 20:30