Lugove ofréceche as súas liñas regulares que percorren Galicia agora con mellor frecuencia e con mellor prezo

A continuación mostrámosche unha selección dos bonos cheos de descontos para ti.

TarifasTrayectos_lugove_Portada

Contigo

Tarxeta Contigo


A quen vai dirixido?

A todos os perceptores de prestación e situación de desemprego de longa duración que estean empadroados na localidade solicitada.

Requisitos:

Nesta solicitude débese incluír fotocopia do DNI/ NIE e unha foto carné sobre fondo branco. Cando sexa contactado pola nosa oficina de atención ao cliente para a retirada do seu bono debe acreditar mediante documentación
orixinal o certificado de emprego e o empadroamento (no caso de que o DNI non coincida coa localidade onde resida e solicite o bono).

Como funciona?

Realización de ata 40 viaxes/mes cun descontó do 50% sobre a tarifa establecida*, e un prezo mínimo de 40€/bono/mes.  *Validez de 30 días despois da recarga.

* Correspondente ao prezo do billete sinxelo en efectivo.

Onde podo utilizalo?

Na liña regular á que esteas a solicitar o bono.

Como se solicita?

Enche o formulario e entrégao ao condutor ou podes tamén enchelo na nosa web www.lugove.gal

Poñerémonos en contacto contigo para que poidas vir retiralo nas nosas oficinas.

Como se recarga?

No propio autobús e nas oficinas de atención ao cliente de Lugove.
Proximamente estará dispoñible a recarga telemática.

Que prezo ten?

Ao dispoñer de moitas combinacións por localidades, paradas e percorridos convidámosche a que nos contactes polo mail:

cliente@lugove.gal
ou polo noso teléfono:
968 298 297

Cal é o custo de emisión/perda?

3€ que se incluirán na primeira recarga.
*No caso de perda ou extravío de tarxeta débese presentar de novo toda a documentación para a reimpresión da nova tarxeta e o custo de emisión.

Descarga aqui el folleto tarxeta CONTIGO lugove

Estudantis

Tarxeta Estudantís


A quen vai dirixido?

A todos os estudantes que estean empadroados na localidade solicitada.

Requisitos:

Nesta solicitude débese incluír fotocopia do DNI/ NIE e unha foto carné sobre fondo branco. Cando sexa contactado pola nosa oficina de atención ao cliente para a retirada do seu bono debe acreditar mediante documentación
orixinal o certificado de emprego e o empadroamento (no caso de que o DNI non coincida coa localidade onde resida e solicite o bono).

Como funciona?

Realización de ata 30 viaxes/mes** cun desconto sobre a tarifa establecida do 35%*. Validez de 30 días despois de recarga.

Realización de ata 60 viaxes/mes** cun desconto sobre a tarifa establecida do 50%*. Validez de 45 días despois de recarga.

*Correspondiente al precio del billete sencillo en efectivo

** As viaxes son adscritos a unha orixe-destino específico.

Como se solicita?

Enche o formulario e entrégao ao condutor ou podes tamén enchelo na nosa web www.lugove.gal

Poñerémonos en contacto contigo para que poidas vir retiralo nas nosas oficinas.

Como se recarga?

No propio autobús e nas oficinas de atención ao cliente de Lugove.
Proximamente estará dispoñible a recarga telemática.

Que prezo ten?

Ao dispoñer de moitas combinacións por localidades, paradas e percorridos convidámosche a que nos contactes polo mail:

cliente@lugove.gal
ou polo noso teléfono:
968 298 297

Cal é o custo de emisión/perda?

3€ que se incluirán na primeira recarga.
*No caso de perda ou extravío de tarxeta débese presentar de novo toda a documentación para a reimpresión da nova tarxeta e o custo de emisión.

Descarga: folleto Tarxeta ESTUDANTE lugove

Multiviaje

Tarxeta Multiviaxe


Como funciona?

· Como Bono mensual de Viaxes:
Bonos mensuais, para a realización de ata 50 viaxes, independente que sexan de ida ou de volta, cun desconto do 50% en cada un deles sobre a tarifa establecida.
Prezo mínimo de 50€/bono/mes para calquera dos roteiros xestionados por Lugove.

· Como Tarxeta-Moedeiro:
Poderase recargar dende 30€ e os seus múltiplos (2X, 3X,4X…) cun desconto de 30% no prezo unitario de cada viaxe. As recargas superiores a 30€ implican a obtención dun saldo adicional equivalente como
mínimo ao 10% da recarga e redondeada ao múltiplo de dez seguinte.

Exemplo: Recarga de 90€ implica un saldo real de 100€; recarga de 120€ implica un saldo real de 140€

Onde podo utilizalo?

En calquera das liñas regulares e termos municipais dentro do ámbito territorial de servizo de transporte de Lugove. (incluíndo viaxes dentro do mesmo termo municipal).

Como se solicita?

Pódese adquirir en calquera oficina ou directamente co condutor.

Como se recarga?

No propio autobús e nas oficinas de atención ao cliente de Lugove.

Proximamente estará dispoñible a recarga telemática.

Cal é o custo de emisión/perda?

3€ que se incluirán na primeira recarga.
*No caso de perda ou extravío da tarxeta débese presentar de novo toda a documentación para a reimpresión da nova tarxeta e o custo de emisión.

Descarga aqui: folleto taxteta MULTIVAXE lugove

Peregrino

Tarxeta Peregrino


A quen vai dirixido?

A todos as persoas que estean ou vaian realizar o Camiño de Santiago.

Requisitos:

Nesta solicitude débese incluír fotocopia do DNI/ NIE e unha foto carné sobre fondo branco. Cando sexa contactado pola nosa oficina de atención ao cliente para a retirada do seu bono deberá ensinar a credencial do peregrino cunha emisión de menos de 30 días.

Como funciona?

Desconto do 20% sobre calquera tarifa*. Validez de 30 días despois da recarga.
* Correspondente ao prezo do billete sinxelo en efectivo.

Onde podo utilizalo?

Na liña regular á que esteas a solicitar o bono.

Como se solicita?

Enche o formulario e entrégao ao condutor ou podes tamén enchelo na nosa web www.lugove.gal

Poñerémonos en contacto contigo para que poidas vir retiralo nas nosas oficinas.

Como se recarga?

No propio autobús e nas oficinas de atención ao cliente de Lugove.
Proximamente estará dispoñible a recarga telemática.

Que prezo ten?

Ao dispoñer de moitas combinacións por localidades, paradas e percorridos convidámosche a que nos contactes polo mail:

cliente@lugove.gal
ou polo noso teléfono:
968 298 297

Cal é o custo de emisión/perda?

3€ que se incluirán na primeira recarga.
*No caso de perda ou extravío de tarxeta débese presentar de novo toda a documentación para a reimpresión da nova tarxeta e o custo de emisión.

Descarga el folleto tarxeta PEREGRINO lugove

Sostenible

Tarxeta Sostible


A quen vai dirixido?

A todos os traballadores e funcionarios que estean empadroados na localidade solicitada.

Requisitos:

Nesta solicitude débese incluír fotocopia do DNI/ NIE e unha foto carné sobre fondo branco. Cando sexa contactado pola nosa oficina de atención ao cliente para a retirada do seu bono debe acreditar mediante documentación
orixinal o certificado de emprego e o empadroamento (no caso de que o DNI non coincida coa localidade onde resida e solicite o bono).

Como funciona?

Realización de ata 30 viaxes/mes** cun desconto sobre a tarifa establecida do 40%*. Validez de 30 días despois da recarga.

Realización de ata 60 viaxes/mes** cun desconto sobre a tarifa establecida do 60%*. Validez de 45 días despois da recarga.

*Correspondente ao prezo do billete sinxelo en efectivo.

**As viaxes son adscritos a unha orixe-destino específico.

Onde podo utilizalo?

Na liña regular á que esteas a solicitar o bono.

Como se solicita?

Enche o formulario e entrégao ao condutor ou podes tamén enchelo na nosa web www.lugove.gal

Poñerémonos en contacto contigo para que poidas vir retiralo nas nosas oficinas.

Como se recarga?

No propio autobús e nas oficinas de atención ao cliente de Lugove.
Proximamente estará dispoñible a recarga telemática.

Que prezo ten?

Ao dispoñer de moitas combinacións por localidades, paradas e percorridos convidámosche a que nos contactes polo mail:

cliente@lugove.gal
ou polo noso teléfono:
968 298 297

Cal é o custo de emisión/perda?

3€ que se incluirán na primeira recarga.
*No caso de perda ou extravío de tarxeta débese presentar de novo toda a documentación para a reimpresión da nova tarxeta e o custo de emisión.

Descargar folleto tarxeta SOSTIBLE lugove